Bezo zbytku odstrániteľná bezo zbytku odstrániteľná
Odstrániteľná vrchná vrstva odstrániteľná vrchná vrstva
Tapeta odstrániteľná za mokra tapeta odstrániteľná za mokra
Dostatočná stálofarebnosť na svetle dostatočná stálofarebnosť na svetle
Uspokojivá stálofarebnosť na svetle uspokojivá stálofarebnosť na svetle
Dobrá stálofarebnosť na svetle dobrá stálofarebnosť na svetle
Veľmi dobrá stálofarebnosť na svetle veľmi dobrá stálofarebnosť na svetle
Výborná stálofarebnosť na svetle výborná stálofarebnosť na svetle
Bez zosadenie vzoru bez zosadenie vzoru
Priame zosadenie vzoru priame zosadenie vzoru
Presadenie vzoru presadenie vzoru
Prevrátené lepenie, tzn. každý druhý pás tapety sa lepia hore nohami prevrátené lepenie, tzn. každý druhý pás tapety sa lepia hore nohami
Odolná proti vode pri jej spracovaní odolná proti vode pri jej spracovaní
Umývateľná, tzn. ľahké znečistenie sa môže odstrániť vlhkou hubkou umývateľná, tzn. ľahké znečistenie sa môže odstrániť vlhkou hubkou
Vysoko umývateľná, tzn. znečistenia okrem olejov, tukov, atď. možno odstrániť slabým mydlovým roztokom vysoko umývateľná, tzn. znečistenia okrem olejov, tukov, atď. možno odstrániť slabým mydlovým roztokom
Odolná proti drhnutie, tzn. znečistenie možno odstrániť slabým mydlovým roztokom a mäkkým kartáčkem odolná proti drhnutie, tzn. znečistenie možno odstrániť slabým mydlovým roztokom a mäkkým kartáčkem
Vysoko odolná proti drhnutie, tzn. nečistoty možno odstrániť mechanicky čistiacim prostriedkom a kartáčkem vysoko odolná proti drhnutie, tzn. nečistoty možno odstrániť mechanicky čistiacim prostriedkom a kartáčkem
Lepidlo sa nanáša na tapetu lepidlo sa nanáša na tapetu
Lepidlo sa nanáša na tapetovanie podklad lepidlo sa nanáša na tapetovanie podklad
Předklížená tapeta; zadná strana tapety je dopredu opatrená vrstvou lepidla, ktorá sa aktivuje krátkym namočením vo vode předklížená tapeta; zadná strana tapety je dopredu opatrená vrstvou lepidla, ktorá sa aktivuje krátkym namočením vo vode
Duplexový razená tapeta duplexový razená tapeta
Presah a dvojitý rez; pruhy sa prekrývajú o 5-8 cm a orežú sa nožom presah a dvojitý rez; pruhy sa prekrývajú o 5-8 cm a orežú sa nožom
Odolnosť proti nárazu odolnosť proti nárazu