Čo by ste mali vedieť pred aplikáciou samolepiacich fólií a tapiet?

Niekedy sú samolepiace fólie tiež označované ako samolepiace tapety, jedná sa len o dvojité označenie pre úplne totožný produkt. Samolepiace fólie sú pripravené na okamžitú aplikáciu. Možno ich nalepiť na všetky hladké, suché a bezprašné povrchy. Pred nalepením zbavte povrch drsných miest. Omietka, krieda alebo vápnom natreté povrchy by mali byť pred použitím fólie uhladené základným náterom a napenetrované.


Pomôcky: nožnice, popr. lámacie nôž, pravítko, ceruzka, voda (len podľa typu samolepiace fólie), handričku alebo stierka, ihla


Pracovný postup

  • Začnite kontrolou samolepiace tapety. Zamerajte sa predovšetkým na vzor, farby a povrch. Po tejto kontrole si premyslite, ako daný predmet chcete polepiť a rozmerajte si ho na zadnú stranu samolepiace tapety.
  • Na meranie a strihanie fólie použite meracie štvorce na jej okraji.
  • Keď budete pokrývať väčšie plochy, navlhčite vodou plochu, na ktorú budete lepiť samolepiacej fólie. Potom stiahnite najskôr asi 10 cm rubovej strany papiera a "obnaženú" fóliu priložte na určené miesto. UPOZORNENIE: Zrkadlovou samolepiacej fólii, imitácia kovových tapiet, velúrové samolepiace tapety lepte bez použitia vody! Vodu tiež nepoužívajte na savý podklad. Tento pracovný postup je len orientačný a môže sa líšiť podľa typu samolepiacej fólie.
  • Pri lepení fólie dbajte pokynov výrobcu na zadnej strane etikety.

navlčiť podklad priložiť samolepiaci tapetu ľahko zotrieť

  • Odlepujte zadnú stranu papiera jednou rukou, a druhou rukou uhladzujte fóliu vždy od stredu k okrajom. K tomu použite najlepšie mäkkú handričku alebo stierku.
  • Ak je fólia pokrivená, opatrne ju stiahnite späť bez napínania a znova ju prilepte.
  • Prelepovanie fólia sa môže vykonávať len počas aplikácie, pretože po niekoľkých hodinách je už fólia pevne prilepená.
  • Keď pokrývate väčšiu plochu niekoľkými pásmi, počítajte na prekrytie asi s 10 mm. Na okrajoch nechajte fóliu presahovať asi 5 mm a odrežte ju až keď je lepenie ukončené.
  • Keď lepíte fóliu na hranách, ľahko ju pritlačte k hrane s použitím elektrickej žehličky (na najnižšej teplote). Záhyby a vzduchové bubliny môžu byť odstránené ľahkým vytlačením v smere od stredu k okrajom. Vzniknuté bubliny prepichnite ihlou a vytlačte vzduch von.
  • Samolepiace fóliu možno čistiť mydlovou vodou. Sňatí starých fólií bezo zbytku sa docieli ich miernym zahriatím.

Každá činnosť vyžaduje na začiatku trochu zručnosti a praxe. Veríme, že sa Vám bude so samolepiacimi tapetami pracovať dobre a lepením získate časom potrebnú zručnosť. Prajeme peknú premenu Vašich domovov, renováciu dverí alebo "vylepšenia" Vašich obľúbených predmetov, na ktorých sa už podpísal zub času, ale ešte ich nechcete vyhodiť.


Samolepiace fólie a tapety d-c- fix, Gekkofix (bývalý Alkor, Venilia), Friedola na našom e-shope tvorí kompletnú ponuku tohto sortimentu v Európe v kategórii samolepiace fólie a samolepiace tapety. Samolepiace tapety a fólie držíme vo veľkých objemoch (stovky metrov) v našich skladoch. V prípade veľkoobchodných odberov poskytujeme odberateľom individuálne zľavy.