Návod na lepenie samolepiacich fólií a tapiet

 

 

 Čo by ste mali vedieť pred aplikáciou?

 

 

Samolepiaca fólia je pripravená k okamžitej aplikácii. Dá sa nalepiť na všetky hladké, suché a bezprašné povrchy. Pred nalepením odstráňte brúsením drsné drevené povrchy. Omietka, krieda alebo vápnom natreté povrchy by mali byť pred použitím fólie uhladené základným náterom.

 

Pracovný postup:

 

  • K meraniu a strihaniu fólie použite meracie štvorce na jej okraji.
  • Keď budete pokrývať väčšie plochy, stiahnite najskôr asi 10 cm rubovej strany papiera a „obnaženú“ fóliu priložte na určené miesto.
  • Odlepujte zadnú stranu papiera jednou rukou, druhou rukou uhlaďte fóliu vždy od stredu k okrajom. K tomu použite najlepšie mokrú handričku.
  • Ak je fólia pokrivená, opatrne ju stiahnite späť bez napínania a opäť ju prilepte.
  • Prelepovanie fólie je možné
  • Keď pokrývate väčšiu plochu niekoľkými pásmi, počítajte asi s 10 mm na prekrytie. Na okrajoch nechajte fóliu presahovat asi 5mm a odrežte ju, až keď lepenie ukončíte.
  • Keď lepíte fóliu na hranách, ľahko ju pritlačte k hrane s použitím elektrickej žehličky (na najnižšej teplote). Záhyby a vzduchové bubliny môžu byť odstránené ľahkým vytlačením v smere od stredu k okrajom. Vzniknuté bubliny prepichnite ihlou a vytlačte vzduch von.
  • Samolepiace fólie sa dajú čistiť mydlovou vodou. Stiahnutie starých fólií bez zvyškov sa docieli ich miernym zahriatím.

 

Každá činnost vyžaduje na začiatku trochu zručnosti a praxe. Veríme, že sa Vám bude so samolepiacimi tapetami pracovať dobre a lepením získate časom potrebnú zručnosť. Prajeme dokonalú premenu Vašich domovov, renováciu dverí alebo skrášlenie Vaších predmetov.